FYSIO-PILATES

Viktige elementer i Fysio-Pilates er: styrke, fleksibilitet, holdning, pust og avspenning. I treningen legges det særlig vekt på å styrke de dype musklene rundt mage og rygg, og å balansere de ulike muskelgruppene mot hverandre. Mange trener uhensiktsmessig slik at sterke muskler blir sterkere og svake muskler forblir svake. Dette kan gjøre at kroppen belastes feil, og faren for skader og langvarige smerter kan øke.Fysio-Pilates er en fornyelse av den tradisjonelle pilatestreningen. Mange av de tradisjonelle pilatesøvelsene bærer preg av at Joseph Pilates jobbet mye med dansere, og de krever derfor mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn det gjennomsnittet i befolkningen har. I Fysio-Pilates har metoden blitt oppgradert i tråd med nyere forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, og nye øvelser har kommet til. Dette gjør metoden til et egnet redskap enten du har fysiske plager eller ikke. 
Du kan trene fysio-pilates på flere nivåer. 


"Excercise smarter, not harder!"

-Joseph Pilates

Kurs i fysio-pilates

Treningene er lagt opp som et kurs som følges over et semester, hvor vanskelighetsgraden på øvelsene gradvis øker. Små grupper gjør at alle får individuell oppfølging. Dette gir mulighet for en jevn progresjon hos deg som deltager! 

Vi trener hovedsaklig på matte,

i stående eller liggende stilling. 


-Ha på deg ledig tøy.
-Av hygieniske årsaker trener vi med sokker på.
-Ha med vannflaske og et stort håndkle eller to

PÅMELDING TIL GRUPPE: 

ingrid@helsekildenfysioterapi.no

Pilates 1: 

Nybegynnerkurs for deg som ikke har trent pilates før. Her går vi gjennom grunnleggende teknikker, og bruker mye tid på å få kontakt med ønsket muskulatur.

Pilates 2: 

Trening for deg som har gjennomført trinn 1, eller har trent en del med fokus på kjernemuskulatur før.

Pilates 3: 

Trening for deg som har god kontroll på grunnleggende teknikker og føler deg klar for mer utfordrende øvelser.

Pilates for gravide:

Trening tilpasset kroppens endringer i graviditeten.

Vi jobber med pust, med holdningsmuskulatur, store muskelgrupper og bekkenbunn.

Les mer om oppfølging av gravide


ERFARINGER FRA DELTAGERE

PÅ PILATESTRENING 

Bidro til godt svangeskap og god fødsel

Jeg startet før jeg ble gravid, og trente helt frem til noen uker før termin. Øvelsene ble tilrettelagt for meg, og jeg fikk god oppfølging og veiledning.


Treningen styrket kroppen min, og gjorde slik at jeg hadde et veldig godt svangerskap, og fin fødsel.


- Deltager på Ingrids timer 

Alle blir fulgt opp enkeltvis

Treningen er svært god for å styrke blant annet kjernemusklatur, balanse, styrke og pust.


Det er stor aldersspredning i gruppene som trener hos Ingrid, og alle blir fulgt opp enkeltvis, med veiledning og tips og råd i forhold til fysiske utfordringer.

- Deltager på Ingrids timer

Trygg trening

 Trygg trening  med fagkyndig veiledning. 


Små grupper og alle blir "sett" og får veiledning og tips til andre måter å utføre øvelser på eget nivå.

- Deltager på Ingrids timer