LIVSSTILSENDRING


Å legge om livvstil må gjøres litt og litt om du ønsker å oppnå varige endringer.  Mange vil kunne ha positive effekter av små endringer på flere områder i livet; du kan oppleve å få mer energi, bedre humør, bedre søvn og redusert risiko for mange sykdommer.  I mange tilfeller vil en livsstilsendring kunne ha positiv innvirkning på langvarige smerter. 


Sammen lager vi en plan for hva du bør fokusere på og hva som vil fungere for deg i ditt liv.


Det kan være knyttet til for eksempel aktivitet, kosthold og stressmestring 

KOSTHOLD

Hva du spiser har stor innvirkning på hvordan du har det!


Det tilbys enkel veiledning i forhold til kosthold, ut fra Helsedirektoratets anbefalinger. 


-Øk din kunnskap om matvarer og matvaregrupper

-Hvordan gjøre gode valg i hverdagen 

-Hjelp til kartlegging av og endring av matvaner


STRESSMESTRING


Hva fyller opp energinivået ditt?

Hva trekker energien ut av deg?

Lær teknikker for avspenning

Lær om energiøkonomisering

Hva er viktig for deg å inkludere i livet ditt?

Er det noe du kan sette på pause eller ta vekk?


Sammen kan vi jobbe med å finne ut hvordan du kan takle stresset i ditt liv på en mer positiv måte

OPPTRENING

 

Om du har hatt et funksjonsfall av ulike grunner, planlegger operasjon eller er operert, kan jeg bidra i din opptrening.  

 

 

FUNKSJONSFALL kan komme etter en akutt hendelse, som et brudd, en infeksjon eller et slag. Funksjonsfall kan også komme mer gradvis over tid som følge av for eksempel kronisk sykdom, langvarige smerter eller en passiv livsstil. Uavhengig av årsak, kan man nesten alltid trene seg opp igjen til et høyere nivå enn man er nå. 


 

OPERASJONER er en påkjenning på kroppen. Om du klarer å trene deg opp før en planlagt operasjon, vil jobben etterpå bli enklere. Om du er ferdig operert, er det lurt med litt eller mye veiledning på vei tilbake i best mulig funksjon.