Om Ingrid Steen


  • Lang og bred erfaring fra arbeid med rehabilitering, veiledning og som instruktør på treningsgrupper  • Sertifisert i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling 2023  • Sertifisert "Pregnancy and Postpartum Corrective Exercise Specialist" 2022  • Utdannet instruktør i fysio-pilates 2008


  • Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen 2007